:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

 

บ้าน แคทลียา   

 หทัยราษฎร์37

ภาพบรรยากาศ    

บ้านแคทลียา หทัยราษฎร์37


บ้านแคทลียา หทัยราษฎร์37
บริหารงานโดย บริษัท วศินพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เลขที่ 42/53  ถนนหทัยราษฎร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  10510   ทุนจดทะเบียน 200 ล้าน ( ชำระเต็ม )

  • เป็นโครงการก่อสร้าง   บ้านเดี่ยว  2 ชั้น   พร้อมระบบสาธารณูปโภคสมบูรณ์แบบ

  • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น   (เฟส 1)    บนเนื้อที่ 42.0-70.0   ตารางวา   พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่  132  ตารางเมตร 

  • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น   (เฟส 2)    บนเนื้อที่ 42.0-67.0   ตารางวา   พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่  134  ตารางเมตร